Wycieczki po Dolnym Śląsku mogą się dla każdego z nas okazać wspaniałą przygodą. Takie obiekty, jak zamek w Bolkowie, intrygują i skutecznie pobudzają wyobraźnię. Dla kogo Bolków stanie się ciekawym kierunkiem wyprawy? Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego obiektu?

Z kart historii: zamek w Bolkowie i jego dzieje

Bolków to piękne miasto, którego nazwa pięknie nawiązuje do przeszłości miejscowości oraz górującego nad nią zamku. Powstał on z woli księcia Bolesława Rogatki, z kolei w czasach panowania jego syna, Bolka I Surowego, znacznie powiększył swe rozmiary. Kolejne prace związane z powiększaniem zamku przypadają na czasy księcia Bernarda oraz jego syna, Bolka II Małego.
W 1463 roku zamek w Bolkowie został zdobyty przez wojska czeskiego króla, Jerzego z Podiebradu. Przekazał on bolkowski zamek burgrabiemu Hansowi von Tschirn, który w dziejach Dolnego Śląska zapisał się jako znany awanturnik i rozbójnik. W XV i XVI wieku zamek dość często zmieniał swych właścicieli. W 1506 roku objął go w dożywotnie posiadanie biskup wrocławski Jakob von Salza, który powierzył Jakubowi Parrowi rozbudowanie zamkowych fortyfikacji. W tym czasie zamek wzbogacił się o okrągłe basteje, a jego części mieszkalne zyskały nową, renesansową formę. Zwiększył się też znacznie rozmiar zamku, dzięki czemu Bolków stał się jednym z ważniejszych obiektów obronnych dla Dolnym Śląski. Jego walory doceniono już wkrótce, kiedy to w czasie wojny trzydziestoletniej miasto musiało się zmierzyć z licznymi atakami.
W latach 20. XVIII wieku zamek został w znacznym stopniu zniszczony przez pożar. Budowla ta stanowiła już w tym czasie własność cystersów z Krzeszowa, którzy ze zniszczeniami spowodowanymi przez ogień musieli się zmierzyć jeszcze raz, w ostatnich latach XVIII stulecia. Wkrótce zakon uległ sekularyzacji, a jego majątek stał się własnością państwa pruskiego. Opuszczona warownia zaczęła w tym czasie popadać w coraz większą ruinę. W tej scenerii już w XIX wieku na bolkowskim zamku organizowano koncerty i imprezy kulturalne, a tradycja ta kontynuowana jest do dziś.

Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania zamku?

Dziś zamek Bolków jest znanym miejscem imprez kulturalnych, koncertów oraz imprez o charakterze turystycznym. Jest też jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych, jakimi może się pochwalić Dolny Śląsk. Ciekawa historia przyciąga, podobnie jak piękna okolica. Malownicza dolina Nysy Szalonej, widoki na Góry Wałbrzyskie i Góry Kaczawskie – oto powody, dla których warto odwiedzić to miejsce. Sam zamek stoi na szczycie wzgórza, które góruje nad historyczną zabudową miasta Bolkowa. Do dziś w zamkowej bryle wyróżnia się charakterystyczna wieża ostatniej obrony, pochodząca z przełomu XIII i XIV wieku. Jej piwnica była wykorzystywana jako loch głodowy, z kolei szczyt wieży do dziś świetnie sprawdza się jako punkt widokowy. A co z budynkami mieszkalnymi? W tym gronie wyróżnia się Dom Niewiast, wzniesiony w XVI wieku. Dziś w jego murach można zobaczyć ciekawą wystawę, której głównym motywem jest budownictwo obronne na terenie Dolnego Śląska.

Zamek w Bolkowie to cenny zabytek architektury oraz miejsce, które urzeka swą przeszłością. W malowniczej scenerii ta obronna budowla z czasów średniowiecza wciąż wzbudza zachwyt, a spacer po zamkowych murach będzie dla każdego z nas wyjątkową przygodą.